Allmänna villkor

Allmänna villkor2020-05-14T11:43:42+02:00

Våra allmänna villkor 

Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller vid all försäljning från Momentum Industrial AB (”Momentum”). Den enda situation där dessa allmänna villkor inte gäller är om både Momentum och kunden skriftligen har gjort avsteg härifrån och båda parter undertecknat det. Villkoren gäller oberoende av om hänvisning sker till dem eller inte. Om kunden i beställning, eller på annat sätt, hänvisar till andra villkor är det utan verkan.

Leveransvillkor
Leverans sker enligt leveransvillkor Ex Works. Kostnad för emballage tillkommer.
Lagervaror levereras så snart som möjligt med reservation för mellanförsäljning.
Vid brådskande hemtagning debiteras hemtagningskostnad. För andra produkter än de som ingår i Momentums ordinarie sortiment (s.k. anskaffningsartiklar) äger Momentum rätt att debitera kunden hemtagningskostnaden.

Anmärkningar mot leverans ska ske senast 10 dagar från godsmottagandet. Om leveransen är transportskadad anmäls detta omgående direkt till transportföretaget.

Produkter från andra än ordinarie leverantörer
Vissa produkter som Momentum anskaffar för kunds räkning anskaffas från andra leverantörer än Momentums ordinarie leverantörer. För sådana produkter kan inte Momentum garantera produktens ursprung, kondition eller funktionalitet. Momentum kan därför inte hållas ansvarigt för eventuella brister i sådana produkter. Momentum anger i möjligaste mån på offerten när produkter anskaffas från andra leverantörer än Momentums ordinarie leverantörer. Dessa produkter har särskilda returbestämmelser, se nedan.

Betalningsvillkor m.m.
Vid kredit: 10 dagar netto efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta +8 % efter förfallodagen. I övrigt: Mot efterkrav, postförskott eller kontant.
Mervärdesskatt, frakt eller porto tillkommer på alla beställningar. Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer påminnelseavgift om 60 kronor.
Innan kund läggs upp i vårt kundregister tas kreditupplysning för att kunna bestämma leveransvillkor samt kreditlimit. Momentum förbehåller sig rätten att inte leverera till företag som Momentum bedömer inte ha en tillfredsställande finansiell ställning.

Priser
För samtliga produkter gäller Momentums, vid leveranstillfället, gällande prislista. Vi förbehåller oss rätt att justera prisfelaktigheter.
Om särskild offert lämnats gäller prisvillkor som anges däri. Vid offert baserad på anskaffning i annan valuta än SEK, äger Momentum rätt att justera priset om valutan avviker med +2 % eller mer från orderdatum till leveransdatum

Returbestämmelser
Gods tas i retur först efter vårt godkännande. Artikeln ska ingå i vårt lagersortiment och ej vara speciellt framtagen för kunden. Den returnerade artikeln ska vara obegagnad och felfri. Den ska vara levererad högst tre (3) månader före returneringen. För att godkänna returer måste alltid vårt följesedels- eller fakturanummer anges. Fakturerat värde krediteras med ett avdrag på 30 % och en returavgift på 250 kronor. Returer med ett varuvärde, exklusive moms, understigande 250 kronor godkänns inte.

Avbokning eller ändring av gjord beställning kan endast ske efter accept från Momentum. Om inte Momentum ger sådan accept är beställningen bindande med full betalningsskyldighet.

Rådgivning och andra tjänster
När Momentum utför tjänster åt kunden åligger det kunden att underlätta Momentums utförande av tjänsterna på sätt som rimligt går att förena med kundens verksamhet. Det innebär bl.a. att kunden ger Momentum tillgång till lokaler, verktyg och förnödenheter i rimlig omfattning. Kunden åtar sig också att tillhandahålla all dokumentation som Momentum kan behöva för sitt uppdrag (t.ex. ritningar, föreskrifter, maskindata och beskrivningar).

Den rådgivning som Momentum ger kunden utgör inte någon garanti om viss funktion eller liknande. Det är alltid kunden som på egen risk beslutar om användningen av olika produkter m.m. Momentums rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.

Momentum kan inte hållas ansvarigt om kunden genom att anlita Momentum går miste om garantier av andra leverantörer eller liknande.

Reklamationer
Eventuella reklamationer ska åtföljas av vårt följesedels/fakturanummer samt uppgift om det fel som avses.

Säkerhetsdatablad
För kemiska produkter tillhandahålls säkerhetsdatablad på vår hemsida, se Företaget, Kvalitet och miljö.

REACH
Information som berör Reach finns på vår hemsida, se Företaget, Kvalitet och miljö.

Övriga villkor

Momentums ansvar för skadestånd till kund eller annat ersättningsanspråk är alltid begränsat till det lägre värdet av vad som gäller enligt tillämpliga allmänna bestämmelser nedan och värdet på den produkt eller tjänst som ersättningsanspråket avser.

 I den mån något förhållande inte regleras i detta avtal gäller allmänna bestämmelser enligt följande:
• Vid produktförsäljning – NL 17
• Vid produktförsäljning inklusive montage – NLM 19
• Vid service, underhåll och övriga tjänster –  NU15 (För att erhålla avtalet kontakta ert säljkontor)

Allmänna villkor pdf file

General Terms pdf file

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.