Produkter & tjänster

Produkter & tjänster2019-09-04T08:57:36+02:00

Känner du igen dig?

Du har ett behov av att minska antalet leverantörer för att spara tid och pengar och att ha tillgång till rätt kompetens med kort varsel, utan att behöva leta bland alla dina leverantörer. Du har ett behov av att optimera såväl leveransfrekvens och lagernivå som kvalitet och pris. Du vet att, när inte rätt reservdel finns på plats vid rätt tillfälle, så kan hela verksamheten stanna. Du anser att närhet, tillgänglighet och förtroende är avgörande för en bra leverantörsrelation. Du säger att storlek är avgörande för skalfördelar och effektivitet. Men du vet att priset på den enskilda produkten inte är hela sanningen och säger att inom andra områden så räknar ni alltid på den totala kostnaden.

produkter-tjanster

MRO är nyckeln
Alla industriföretag har processer för underhåll, reparation och drift. Vi kallar det MRO (Maintenance, Repair & Operations). Hittills har industrins efterfrågan av förnödenheter och komponenter för MRO varit fokuserad på enskilda produkter och tjänster. Men nu börjar man istället ta ett helhetsgrepp på det samlade behovet och alla relaterade kostnader. Vår ambition är att vara ditt förstahandsval inom MRO och leverera kompletta lösningar som skapar produktion och försörjningstrygghet och dessutom kostnadseffektivt. Vi är övertygade om att industrin som helhet kan tjäna miljarder på det. Och vi tror att även ditt företag har mycket att vinna.

TCO – en ärligare kalkyl
Inom industrin används olika begrepp för totalkostnader. Ett vanligt begrepp är TCO (Total Cost of Ownership). TCO är totalkostnaden för att lösa uppgiften, det vill säga alla direkta och indirekta kostnader. TCO inkluderar alla alternativkostnader. Handlar det exempelvis om en reparation, är TCO inte bara kostnaden för reservdelen utan också för relaterad administration och hantering. Alla produktionsstörningar – särskilt stillestånd – innebär avsevärda alternativkostnader. Vi utgår alltid från TCO när vi utformar kunderbjudanden. Givetvis skall vi vara konkurrenskraftiga i alla delar, men det är helheten som avgör. Och det är TCO som ska sänkas.

Ett helhetsgrepp på MRO
När du ser MRO som en helhet kan du både sänka ditt företags kostnader och öka företagets produktivitet. Det blir också färre problem i verksamheten. Onödiga driftstopp minimeras. Och tiden behöver inte användas till akut problemlösning. Med vår storlek, vår styrka och våra system som grund kan vi hjälpa dig att skapa trygga och säkra lösningar som bygger på:

• Heltäckande sortiment
• Bred och djup kompetens
• Förmågan att optimera
• Närheten till dig som kund

 

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.