Felorsaksanalys

Felorsaksanalys2019-09-04T14:01:08+02:00

Felorsaksanalys

Samband mellan orsak och verkan

Beskrivning
När fel inträffar är risken stor att grundorsaken till felet inte åtgärdas. En systematiskt genomförd felorsaksanalys ger möjlighet att identifiera grundorsaken till ett uppkommet fel vare sig det är av engångskaraktär eller av återkommande natur. Efter det att grundorsaken är identifierad kan vi föreslå lämpliga åtgärder, vilka leder till att felet elimineras.

Mål
En felorsaksanalys (Root Cause Failure Analysis – RCFA) besvarar bland annat frågorna hur och varför ett fel uppstår, samt påvisar samband mellan orsak och verkan. Felorsaksanalyser är en central del i ett modernt proaktivt underhåll.

Syfte
Att sänka totalkostnaderna och öka utrustningens tillgänglighet genom att fastställa grundorsaken till ett problem. Detta ger förutsättningar för att korrekt åtgärda och eliminera det uppkomna felet. 

Tjänstens innehåll
Momentum förmedlar denna tjänst, vilken utförs i samarbete med SKF:s personal som har en gedigen erfarenhet av att genomföra felorsaksanalyser. Vi samlar in information om bl.a. driftbetingelser, historik, skadehistorik, ritningsunderlag samt underhållsrutiner. Vid behov fattas gemensamt beslut om ytterligare analyser. Exempelvis kan en vibrationsmätning samt analys av denna behöva utföras. Därefter kan man också göra en analys av lager eller andra komponenter, innefattande exempelvis en visuell undersökning, mikroskopering och metallografisk eller kemisk analys av ingående komponenter. Ofta kan resultatet av lageranalysen verifieras genom att man utför en jämförande teknisk beräkning baserad på driftsdata.

I slutrapporten specificeras inte bara den primära felorsaken, utan om så önskas ges även klara rekommendationer rörande vilka åtgärder som bör vidtas. Dessa kan innefatta bland annat komponentval, montage- och inbyggnadsanvisningar, smörjrekommendationer, ändrade mått och toleranser eller ombyggnad av utrustningen där så krävs.

Genomförandebeskrivning
Ofta görs ett besök och besiktning på plats. Alternativt skickas komponenter eller maskindelar in för analys. Berörd personal intervjuas, relevant information samlas in. En analys genomförs för att fastställa den primära felorsaken, vartefter en skriftlig rapport sammanställs och presenteras för er.

Datum
Enligt överenskommelse

Längd
Hel- eller halvdag

  Förfrågan/Beställning

  Tjänst*

  Din butik*

  Företag*

  Kontaktperson*

  Telefon*

  E-post*

  Telefon om annan än beställare

  E-post om annan än beställare

  Meddelande

  This Is A Custom Widget

  This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.