TFS Trouble free supply

TFS Trouble free supply2019-09-04T13:51:56+02:00

TFS Trouble Free Supply

TFS Trouble Free Supply

TFS – Trouble Free Supply – är en av Momentums äldsta och mest kända tjänster och har funnits på marknaden sedan sent 90-tal. Tjänsten fokuserar på att maximera maskintillgängligheten och därigenom produktionen hos kunden.

Momentum samkör kundens förbrukning, lagerhållning och behov av reservdelar med Momentums lagerhållna sortiment för att hitta ett nytt utgångsläge med rätt lagernivå och rätt artiklar.

Kombinerat med marknadens största och mest kundanpassade lagerhållning medför detta att Momentum levererar rätt artikel i rätt antal, till rätt plats och i rätt tid.

TFS-tjänstens analys av kundens reservdelar, lagerhållning och inköpsmönster medför en sortimentsamordnad lagerhållning anpassad efter kundens verkliga behov, vilket leder till en lägre kapitalkostnad för bundet kapital. Analysen kommer också att hitta dubbletter och artiklar det inte längre finns behov av. Dessutom kommer Momentum att delge alla reservdelar en leveranstid och på så sätt säkerställa återanskaffningstiden.

Med lagerhållning anpassat efter behov och en säkerställd återanskaffningstid leder TFS till minskad inkurans och till lägre inköpsvolym. Kunden behöver inte längre ha extra säkerhetslager på grund av osäker tillgång på reservdelar.

Med identifiering av artiklar som det inte längre finns behov av samt minimering av kassering och inkurans slår TFS-tjänsten även ett slag för miljön. Kan Momentum tillsammans med kunden minimera onödig framtida illverkning av reservdelar minskas miljöpåverkan.

TFS-tjänsten möjliggör också att speciellt kritiska eller svåranskaffade reservdelar kan lagerhållas hos Momentum. Detta är alltid en avvägning mellan hur kritisk reservdelen är, kostnaden för reservdelen samt om kunden kan säkerställa att reservdelen hanteras och lagerhålles på ett optimalt sätt. Normalt brukar några års kontinuerligt arbete med TFS ge sänkta lagerhållningskostnader med 40-70% jämfört mot utgångsläget.

  Förfrågan/Beställning

  Tjänst*

  Din butik*

  Företag*

  Kontaktperson*

  Telefon*

  E-post*

  Telefon om annan än beställare

  E-post om annan än beställare

  Meddelande

  This Is A Custom Widget

  This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.